Yürütme / Danışma Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof.Dr.  Yıldırım Beyazıt Önal

Özgeçmiş
Prof.Dr. Yıldırım Beyazıt Önal

Prof.Dr.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcılığı

Prof.Dr.  Süha Berberoğlu

Özgeçmişsuha@cu.edu.tr

Prof.Dr. Süha Berberoğlu

Prof.Dr.
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü

Prof.Dr.  Selçuk ÇOLAK

Özgeçmişstukel@cukurova.edu.tr

Prof.Dr. Selçuk ÇOLAK

Prof.Dr.
Adana Girişimcilik Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi


Danışma Kurulu