Misyon/Vizyon

Misyon

Adana Girişimcilik Merkezi, erken aşama teknolojik ve sosyal içerikli girişimlerin ticari ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için uzman insan kaynağı ve teknolojik altyapısı ile girişimcilere yol gösterir.  

 

Vizyon

Adana Girişimcilik Merkezi,

- Adana’nın ulusal girişimcilik ekosisteminde akıllı tarım, sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerde ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörlerde girişimcilik üssü haline getirilmesi

- Adana’da yer alan girişimcilerin iş fikirlerini geliştirme sürecinde ofis ve eğitim/mentörlük ihtiyaçlarını giderecek bir ön-kuluçka alanının oluşturulması,

- Girişimcilik ekosistemi aktörleri (mentorler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları vb.) arasında iletişim, koordinasyon ve bu kurumlar arası bilgi ve çözüm paylaşımının güçlendirilmesi,

- Adana’nın ve Çukurova Bölgesinin ekonomik yapısına ve sorunlarına uygun, bölgesel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin sağlanması,

amaçlarına hizmet etmeyi hedefler.